VKG Preventietour

Concept en uitvoering van een landelijke campagne

In opdracht van de Van Kampen Groep in Hoorn heb ik meegewerkt aan de VKG Preventietour 2023. Er is jaarlijks een budget beschikbaar voor preventie en samen met de afdeling marketing van VKG heb ik dit concept bedacht: daadwerkelijk op bezoek bij de mensen thuis en daar verhalen over vertellen. Ook waren er vouchers beschikbaar voor het bestellen van preventiemiddelen.

Het doel van de campagne is om mensen bewust te maken van de ‘huis-tuin-en-keuken-risico’s’ en wat ze daar zelf aan kunnen doen. Met zijn allen schade zoveel mogelijk voorkomen is niet alleen gunstig voor het premiebedrag, het scheelt ook veel persoonlijke ellende.

Na de conceptfase en de uitwerking mocht ik mee als ‘razende reporter’. Gewapend met camera en kladblok ging ik samen met het preventieteam kris kras door Nederland op pad. Mooi werk, want er ontstaat écht contact tussen mijn opdrachtgever, zijn klant én de klant van de klant. Zie ook het artikel op de VKG website “Vergeet nieuwsbrieven, neem klanten bij de hand.

De verzamelde content heb ik uitgewerkt in artikelen. De foto’s hieronder linken naar enkele verhalen. Zie ook deze link voor alle nieuwsberichten van VKG.